USBIK 2019 Kurullar /Committees

KONGRE ONUR BAŞKANI 

Prof.Dr.Mazhar Bağlı         Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Rektör)

KONGRE BAŞKANI

Prof.Dr. Erdoğan Çiçek              Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi


KONGRE DANIŞMA KURULU BAŞKANI 

Prof.Dr.S.Göksel Türközü                                  Erciyes Üniversitesi


KONGRE  DÜZENLEME KURULU BAŞKANI

Dr. Ayhan Kuşçulu   
(Başkan )                         Erciyes Üniversitesi   

Dr. Öğr.Üyesi  Melek Kaba    (Başk.Yrd)           Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 

 
KONGRE DANIŞMA KURULU  


 Prof. Dr. GaffarMehdiyev

 Prof. Dr. Huang Xiaoying 
 
Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav

 Prof. Dr. Velieva Naila Tofik
 
Prof. Dr. Siham Zengi

                                                    BİLİM KURULU  /BOARD OF SCİENCE 

 Prof. Dr.  Abdullah Şengül

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Prof.Dr. Ahmet Mermer

 Gazi University

Prof. Dr. Alper ASLAN

Nevşehir Hacı Bektaş University

Prof. Dr. Anar İsgenderov

Azerbaycan University

Prof. Dr. Arif Sarıçoban

Selçuk University

Prof. Dr. Bilal Kuşpınar

Necmettin Erbakan Universitesi

Prof.Dr. Bülent OKAY

Ankara University

Prof. Dr. Çoban Hıdır ULUHAN

Bağdat University

Prof. Dr. Fatma Gül Cirhinlioğlu

 Cumhuriyet Üniversitsi

Prof.Dr. Ferda Esedov

Azerbaycan Milli Bilimler Akademesi ve Hazar University

Prof.Dr.S.Göksel Türközü

Erciyes University

Prof.Dr.Hakan Aydın

Erciyes University

Prof.Dr.Huang Xiaoying 

Northeast Normal University

Prof.Dr. Hasan Ali Şahin

Erciyes University

Prof.Dr. Masazumi Araki

Shirayyuri Women's College University

Prof.Dr.Muhittin Eliaçık

Kırıkkale University

 Prof.Dr. Mustafa Şanal

Giresun University

Prof.Dr. Nuriye Garipaoğlu

Marmara University

 Prof. Dr. Özen Tok

Erciyes University

Prof. Dr.  Özden Zeynep Oktav

İstanbul Medeniyet University

Prof. Dr. Recep Dikici

Selçuk University

Prof.Dr. Siham Zengi

 Bağdat University

Doç.Dr. Tarana Khalilova, 

Azerbaycan Devlet İktisat University 

Prof. Dr. Tofiq Abdülhasanli  

Azerbaycan Devlet İktisat University

 Prof.Dr.Tofiq Necefi

Azerbaycan Milli İlimler Akademesi

Prof.Dr. Velieva Naila Tofik

Azerbaycan Devlet İktisat University

 Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu

Abant İzzet Baysal University

  Prof.Dr. Yıldız Karagöz  Yeke

Cumhuriyet University

 Prof. Dr. Zülfikar Durmuş

Nevşehir Hacı Bektaş University

Assoc. Prof.Dr.Adem Çatak

Nevşehir Hacı Bektaş University

Assoc. Prof. Dr.Duygu Eren

Nevşehir Hacı Bektaş University 

Assoc. Prof. Dr. Hasan Yavuzer

Nevşehir Hacı Bektaş University

Assoc. Prof. Dr.Hikmet Zeki Kapçı

 Erciyes University

Assoc. Prof. Dr. İbrahim İLHAN

Nevşehir Hacı Bektaş University

Assoc. Prof. Dr. İnci İnce Erdoğdu   

  Ankara University

    Assoc. Prof. Dr. Kamala Gahramanova

Avrasya University

Assoc. Prof. Dr.Kuliyeva Kubra

Azerbaycan Devlet Ekonomi University

Assoc. Prof. Dr. Lan-ya Tseng

 Taiwan National Chengchi Universitesi

Assoc. Prof. Dr. Leyla Kahraman

 Nevşehir Hacı Bektaş University

 Assoc. Prof. Dr. Metanet Memmedova

Azerbaycan Devlet İktisat University 

 Assoc. Prof. Dr. Mustafa Güçlü

 Erciyes University

 Assoc. Prof. Dr. Mustafa GÜLEÇ

Ankara University

Assoc. Prof. Dr. Mustafa Koçer

Erciyes University

 Assoc. Prof. Dr. Oğuz ÖCAL

Nevşehir Hacı Bektaş University

Assoc. Prof. Dr. Pei-lin Li

Taiwan National Chengchi Universitesi

 Assoc. Prof. Dr. Vahide Caferzade

Azerbaycan Milli İlimler Akademesi

Assoc. Prof. Dr.  Wu Chunhui

National Taiwan University

Assoc. Prof. Dr. Yukari Yoshihara

Tsukuba Üniveristesi

Assoc. Prof. Dr.Günil Özlem AYAYDIN CEBE

Nevşehir Hacı Bektaş University

Assist. Prof.Dr. Fikret Yazıcı

Erciyes University

Assist. Prof.Dr.Serdar SAYGILI

Erciyes University

 Assist. Prof.Dr. Muhammed Fazıl Himmetoğlu

 Osmaniye Korkut Ata University

 Assist. Prof.Dr. Aytaç ÖREN

Recep Tayyip Erdoğan University

 Assist. Prof.Dr.Osman Aslanoglu

 Kırıkkale University

Assist. Prof.Dr.Melek Körükçü

Niğde Ömer Halisdemir University

Assist. Prof.Dr.Eray Yağanak

 Mersin University

Assist. Prof.Dr.İlhan Güllü

Nevşehir Hacı Bektaş University

Assist. Prof.Dr.Fatmanur Özen

  Giresun Universitesi

 Assist. Prof.Dr.Hatice Doğan

Nevşehir Hacı Bektaş University

 Dr. Aygün Alizade

Azerbaycan Milli İlimler Akademesi

Dr. İlkin Alimuradov

Azerbaycan Milli İlimler Akademesi

  

                     USBIK 2019 DÜZENLEME KURULU /  CONGRESS REGULATORY BOARD

Assist. Prof.Dr.Gonca Varoğlu

Nevşehir Hacı Bektaş

Assist. Prof.Dr.Recep Tek

Nevşehir Hacı Bektaş Veli University

Assist. Prof.Dr.Semine İmge Azertürk

Erciyes University


 
Assist. Prof.Dr. Ümmühan Çiftçi                    

 Nevşehir Hacı Bektaş Veli University

 Lecturer Shuichi Kuchikata

Erciyes University

Lecturer Elshan Gurbanov

 Erciyes University

 Dr. Matanat Amrahova

 AzerbaycanDevlet İktisat University 

Dr.Fatma Ecem Ceylan

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversity

Dr. Nurkhodzha Akbulaev 

Azerbaycan Devlet İktisat University

Öğr.Gör Elhan Allahverdiyev

 Erciyes University 

Araş.Gör. Nihan Karakuş Harmancı

Erciyes University