USBIK 2019 Önemli Tarihler

Bildiri Özeti Gönderim Başlangıcı 13.08.2018
Bildiri Özeti Gönderim Son Tarih 01.12.2018
Kongre Katılım Ücreti Erken Ödeme Son Tarih  08.12.2018
Kongre Programının İlanı 30.12.2018
Özet e-kitabı Yayım Tarihi 20.01.2019
Kongre Başlangıç Tarihi
 30.01.2019
Kongre Sunum  Bitiş Tarih 01.02.2019
Gezi  02.01.2019
Tam Metin Gönderim  Son Tarihi  04.03.2019
Tam Metin Kitabı Yayın Tarihi    18.09.2019