USBIK 2019 Kurullar

SEMPOZYUM ONUR BAŞKANI 

Prof.Dr.Mazhar BAĞLI    Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi (Rektör)

SEMPOZYUM BAŞKANI

Prof.Dr. Erdoğan Çiçek                  Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi

SEMPOZYUM  DÜZENLEME KURULU BAŞKANI  

 Dr. Ayhan Kuşçulu                            Erciyes Üniversitesi 
 Dr. Öğr.Üyesi  Melek Kaba                Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi                                             


BİLİM KURULU (Güncelleme Devam etmektedir)

Prof.Dr. Ahmet Mermer

 Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Alper ASLAN

Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi

Prof. Dr. Anar İsgenderov

Azerbaycan Üniversitesi

Prof. Dr. Arif Sarıçoban

Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Bilal Kuşpınar

Necmettin Erbakan Universitesi

Prof. Dr. Çoban Hıdır ULUHAN

Bağdat Üniversitesi

Prof. Dr. Fatma Gül Cirhinlioğlu

 Cumhuriyet Üniversitsi

Prof.Dr. Ferda Esedov

 

Azerbaycan Milli Bilimler Akademesi ve Hazar Üniversitesi

Prof.Dr.S.Göksel Türközü

Erciyes Üniversitesi

Prof.Dr.Hakan Aydın

Erciyes Üniversitesi

Prof.Dr. Hasan Ali Şahin

Erciyes Üniversitesi

Prof.Dr. Masazumi Araki

Shirayyuri Women's College University

Prof.Dr.Muhittin Eliaçık

Kırıkkale Üniversitesi

 Prof.Dr. Mustafa Şanal

Giresun Üniversitesi

Prof.Dr. Nuriye Garipaoğlu

Marmara Üniversitesi

 Prof. Dr. Özen Tok

Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr.  Özden Zeynep Oktav

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Recep Dikici

Selçuk Üniversitesi

Prof.Dr. Siham Zengi

 Bağdat Üniversitesi

 Prof.Dr.Tofiq Necefi

Azerbaycan Milli İlimler Akademesi

 Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

  Prof.Dr. Yıldız Karagöz  Yeke

Cumhuriyet Üniversitesi

 Prof. Dr. Zülfikar Durmuş

Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi

 Doç.Dr.Adem Çatak

Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi

 Doç. Dr. Duygu Eren

Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi 

Doç.Dr. Hacı Abdullah Şengül

Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi

Doç.Dr. Hasan Yavuzer

Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi

Doç.Dr. Hikmet Zeki Kapçı

 Erciyes Üniversitesi

Doç. Dr. İbrahim İLHAN

Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi

Doç.Dr.Kamala Gahramanova

Avrasya Üniversitesi

Doç.Dr. Kuliyeva Kubra

Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi

 Doç. Dr. Lan-ya Tseng

 Taiwan National Chengchi Universitesi

Doç. Dr. Leyla Kahraman

 Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi

 Doç.Dr. Metanet Memmedova

 Doç. Dr. Mustafa Güçlü

 Erciyes Üniversitesi

 Doç.Dr. Mustafa GÜLEÇ

Ankara Üniversitesi

Doç.Dr. Mustafa Koçer

Erciyes Üniversitesi

 Doç. Dr. Oğuz ÖCAL

Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi

Doç. Dr. Pei-lin Li

Taiwan National Chengchi Universitesi

 Doç.Dr.Vahide Caferzade

Azerbaycan Milli İlimler Akademesi

Doç.Dr. Wu Chunhui

National Taiwan Üniversitesi

Doç.Dr.  Yukari Yoshihara

Tsukuba Üniveristesi

Dr. Öğr. Üyesi Fikret Yazıcı

Erciyes Üniversitesi

 Doç. Dr. Günil Özlem AYAYDIN CEBE

Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi

 Dr. Öğr. Üyesi Serdar SAYGILI

Erciyes Üniversitesi

 Dr.Öğr.Üyesi Muhammed Fazıl Himmetoğlu

 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

 Dr. Öğr. Üyesi  Aytaç ÖREN

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

 Dr. Öğr. Üyesi  Osman Aslanoglu

 Kırıkkale Üniversitesi

 Dr.Öğr. Üyesi Melek Körükçü

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi  Eray Yağanak

 Mersin Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi İlhan Güllü

Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi

Dr.Öğr.Üyesi Fatmanur Özen

  Giresun Universitesi

 Dr.Öğr. Üyesi Hatice Doğan

Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi

 Dr. Aygün Alizade

Azerbaycan Milli İlimler Akademesi

Dr. İlkin Alimuradov

Azerbaycan Milli İlimler Akademesi

 

 

  USBIK 2019 DÜZENLEME KURULU 

Dr.Öğr.Üyesi Gonca Varoğlu

Nevşehir Hacı Bektaş

Dr.Öğr.Üyesi Recep Tek

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni.

Dr.Öğr.Üyesi Semine İmge Azertürk

Erciyes Üniversitesi


 Dr.Öğr.Üyesi Ümmühan Çiftçi                    

 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni.

 Öğr.Gör.Elshan Gurbanov

 Erciyes Üniversitesi

Öğr.Gör Elxan 

 Erciyes Üniversitesi

Araş.Gör. Nihan Karakuş Harmancı

 Erciyes Üniversitesi