SERGİ KURULU


   Sergi Küratörleri

Doç.Dr.Nüshet Göksun YENER       Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Öğr. Gör. Recep Özer                      Erciyes Üniversitesi   Sergi Bilim ve Danışma Kurulu 
 ( Liste tamamlanmamıştır)
       

Prof. Hüseyin  DEMİR                Mersin Üniversitesi
Prof. Melihat   TÜZÜN                Namık Kemal Üniversitesi
Doç. Dr. Aygül AYKUT                Erciyes Üniversitesi
Doç. Dr. Kader SÜRMELİ            Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç.Kadir SEVİM                        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Doç.Dr.Osman YILMAZ               Erciyes Üniversitesi
Doç. Semra ÇEVİK                     Gazi Üniversitesi
Doç.Dr.Yüksel GÖĞEBAKAN       İnönü Üniversitesi

Sergi İletişim 


e-mail: usbik2019@gmail.com