Ziyaretçi sayısı
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam53
Toplam Ziyaret74935

대회 프로그램


2019년130일

08.30-10.00 심포지엄 등록(에르지예스 대학교7월15일 캠퍼스 콘글레스와 문화 센터)

10.00-12.00 개회식–개회사- 시와 사즈 감상

12.30 전시회 (시리아인 아이들의 눈으로 본 터키)

Lunch

13.00-14.15  ( Day 1, Session 1)

14.15-14.30 Coffee/Tea Break

14.30-15.45 (Day 2, Session 2)

15.45-16.00 Coffee/Tea Break

16.00-17.15 (Day 3, Session 3)

 

2019년1월31일

09.00-10:15 (Day 2, Session 4)

10.15-10.30 Coffee/Tea Break

10.30-11.45 (Day 2, Session 5)

Lunch

13.00-14.15  (Day 2, Session 6)

14.15-14.30 Coffee/Tea Break

14:30-15:45 (Day 2, Session 7)

15.45-16.00 Coffee/Tea Break

16.00-17.15 (Day 2, Session 8)

워크숍   

주제: 오늘날의 지방의 작과 시인

장소:   에르지예스 대학교7월15일 캠퍼스 콘글레스와 문화 센터

일시: 2018년 2월1일 14.00-16.30


2018년21일

09.00-10.15 (Day 3, Session 9)

10.15-10.30 Coffee/Tea Break

10.30-11.45 (Day 3, Session 10)

Lunch

13.00-14.15  (Day 3, Session 11)

14.15-14.30 Coffee/Tea Break

14.30-15.45 (Day 3, Session 12)

15.45-16.00 Coffee/Tea Break

폐회 세션16.00-17.30

Dinner 19.00

 

2018년22일 여행 (카파도키아)

 

홀 수8  (HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ KONGRE VE KÜLTÜR SALONU, )